Webovky, domény, seo, design

Programování webů

V prvé řadě se podíváme, co to vlastně programování od základu je. Jedná se o jakýsi proces, který zahrnuje několik kroků, mezi které patří například navržení určitého algoritmu, napsání, testing, ladění zdrojových kódů a pak samozřejmě následná údržba výsledného produktu.

Navržení algoritmu by se dalo obecně charakterizovat jako navržení obecného postupu k vyřešení jednotlivých úloh. Poté máme vlastně samotný zdrojový kód, kterým zapisujeme algoritmus ve vybraném programovacím jazyce. Základní přístup k tvorbě programů je dán určitými programovacími paradigmaty, které například zahrnují metodiku zpracování, způsob formulování problémů a jejich následné řešení, programovou strukturu a tak podobně.

Máme několik základních typů programování. Jedná se například o programování imperativní, což je vlastně klasický a nejčastější způsob. Dále programování deklarativní, přičemž v programu již není definováno jak se má něco udělat, ale co se má udělat. Dále máme programování objektově orientované, které je vlastně řízeno událostmi označovanými jako “pracují data.”

Dalším typem je programování orientované aspektově, kdy se vlastně za pomocí aspektů dochází k zapouzdření průřezovýh koncernů. Mezi další typy pak patří třeba logické nebo generické programování.

Komentáře jsou uzavřeny.